Budućnost na planeti – Reciklaža otpada

Novinar, Tanja Ružić, razgovara sa Slobodankom Stamenić iz “Centra za reciklažu”.

Tema: gde se prikuplja, kako se prerađuje, i u šta može da se reciklira metalni otpad, prvenstveno motorna vozila.