Budućnost na planeti – Zakon o upisu u katastar nepokretnosti

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Gordanom Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda.

Tema: o novinama u “Zakonu o upisu u katastar nepokretnosti”.