Budućnost na planeti – “Kapital i očuvanje životne sredine”

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Andrijom Jovičićem, ekonomistom “Privrednog savetnika”.

Tema: da li je moguće pomiriti logiku kapitala i potrebu zaštite životne sredine i održivog razvoja.