Bolje sprečiti – Siniša Račić, osnivač udruženja “Aktivni odmor”

Novinar, Ivana Šabanović Nastasić, razgovara sa Sinišom Račićem, osnivačem udruženja pod nazivom “Aktivni odmor”.

Tema: “životna priča” dotičnog gosta, kao i o svrsi osnivanja i aktivnostima pomenutog udruženja.