Izvor zdravlja – Principi “pravilne ishrane”

Novinar, Milica Brkić, razgovara sa Predragom Nenadićem, diplomiranim nutricionistom.

Tema: o osnovnim principima “pravilne ishrane”.