Izvor zdravlja – “Vrste ishrane”

Novinar, Milica Brkić, razgovara sa Predragom Nenadićem, diplomiranim nutricionistom.

Tema: o vrstama ishrane.