Budućnost na planeti – dr Ana Paunović, autor izložbe “Pazi otrovno!”

Novinar, Tanja Ružić, razgovara sa dr Anom Paunović, višim kustosom Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu i autorom izložbe pod nazivom “Pazi otrovno!”.

Tema: o dejstvu otrova i protivotrova, primeni otrova u medicinske svrhe i fenomenu ishrane životinja drugim otrovnim organizmima.