Izvor zdravlja – “Nepravilna ishrana i njene posledice po ljudsko zdravlje”

Novinar, Milica Brkić, razgovara sa Predragom Nenadićem, diplomiranim nutricionistom.

Tema: o “nepravilnoj” ishrani, kao izazivaču mnogih bolesti kod ljudi.