Budućnost na planeti – “Gazdovanje” šumama i energetskim potencijalima Srbije

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Ratkom Ristićem, dekanom Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Tema: o “gazdovanju” šumama i energetskim potencijalima naše zemlje.