Budućnost na planeti – Problemi porodica obolelih od teških i retkih bolesti

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Anom Kesić, predstavnikom “Udruženja obolelih od mijeloma Srbije”.

Tema: o raznim problemima sa kojima se susreću članovi porodica ljudi, obolelih od teških i retkih bolesti.