“Pomirenje krupnog kapitala i ekologije”

O dilemi: da li je moguće “pomiriti logiku krupnog kapitala” i ekološke, odnosno potrebe zaštite životne sredine.