BOLEST SHIZOFRENIJA

O shizofreniji, kao bolesti poremećaja ličnosti.