“KARCINOM MOKRAĆNE BEŠIKE”

O karcinomu mokraćne bešike, kao i o načinima lečenja istog.