Aldous Haksli

Čovek jede trećinu da bi živeo, a dve trećine da bi lekari živeli.