“ESTETSKA HIRURGIJA”

O “uzrocima i posledicama” podvrgavanja estetskoj hirurgiji.