“TRANSPLANTACIJA SOPSTVENIH MATIČNIH ĆELIJA”

O “Centru za transplantaciju sopstvenih matičnih ćelija”, koji se nalazi u Hajdelbergu (SR Nemačka), a čiji je osnivač dr Zorica Kojić Beker.