“DIJABETES KOD DECE”

O poražavajućim podacima, kada se radi o broju osoba obolelih od dijabetesa, sa posebnim osvrtom na decu. Iskustva majke deteta, obolelog od ove bolesti.