“ČOVEK I MEDICINA”

Kakava je opšta i budućnost medicine i čoveka.