“KLIMATSKE PROMENE I ŽIVOT U GRADOVIMA”

Kako klimatske promene utiču na urbane celine i život u gradovima poput Beograda, kao i kakav je efekat postignut sa naplatom plastičnih kesa u trgovinama.