Aleksander Roda Roda

Sasvim je zdravo da, ponekad, malo i boli.