“POMIRENJE EKONOMIJE I EKOLOGIJE?”

Da li je moguće “pomiriti” krupni kapital i ekologiju?