“TELEASISTENCIJA”

Šta predstavlja “teleasistencija” i iz kojih razloga ona predstavlja veliku pomoć starijim, nemoćnim ili osobama sa invaliditetom, ali i članovima njihovih porodica…