DR MILICA VUKIĆEVIC – ATRIJALNA FIBRILACIJA

DR MILICA VUKIĆEVIC – ATRIJALNA FIBRILACIJA

Oko 10 miliona odraslih Evropljana ima dijagnozu atrijalne fibrilacije ili takozvanu aritmiju apsoluta. Procenjuje se da samo u Srbiji atrijalnu fibrilaciju ima 80 000 do 100 000 ljudi.
Kao posledica ove bolesti javlja se moždani udar koji je prilično težak i često praćen trajnim invaliditetom.

O ovoj temi Ivana Nastasić razgovara sa dr Milicom Vukićević sa Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije.