DR MILJANA DAMNJANOVIĆ – PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

DR MILJANA DAMNJANOVIĆ – PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE

Belhospis je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa malignim oboljenjima u progresivnom stadijumu za koje je prognoza ograničena.

O ovoj temi sa dr Miljanom Damnjanović razgovara Ana Mandić.