BOLJE SPREČITI DR PREDRAG RADOJKOVIĆ – SRČANI UDAR

BOLJE SPREČITI DR PREDRAG RADOJKOVIĆ – SRČANI UDAR

Srčani udar ili infarkt miokarda sve više je prisutan i među mlađom populacijom, a kada je uzrok smrtnosti u pitanju, kod više od polovine stanovnika Srbije, on je fatalna posledica kardiovaskularnih oboljenja. Kako preventivno uticati na smanjenje negativnih trendova, šta treba menjati u svojim životnim navikama i kako se lečiti, u razgovoru sa Anom Mandić, otkriva internista karidolog dr Predrag Radojković.