RETKE NEUROTRANSMITERSKE BOLESTI KOD DECE

RETKE NEUROTRANSMITERSKE BOLESTI KOD DECE

Urođene neurotransmiterske bolesti predstavljaju retke, metaboličke, genski uslovljene, potencijalno lečive bolesti, čije kliničke manifestacije počinju u detinjstvu.

Udruženje ”Hrabriša” je organizacija osnovana sa ciljem pružanja podrške porodicama sa decom sa neurotransmiterskim oboljenjima, dopa-reaktivnim distonijama i drugim neurometaboličkim oboljenjima da ostvare pravo na dijagnostiku i adekvatno lečenje u Republici Srbiji i inostranstvu.

Ivana Badnjarević je predsednik udruženja ”Hrabriša” i gost Ane Mandić u emisiji ”Bolje sprečiti”