Bolje sprečiti – Uroš Rajaković (anksioznost)

Bolje sprečiti – Uroš Rajaković (anksioznost)

Osećanje bojazni, neprijatne strepnje, uznemirenosti, napetosti, u stručnoj javnosti definiše se kao anksioznost. Okruženje u kome živimo, svakodnevni stres kome smo izloženi doprinose da se ispolji anksioznost.

Psihoterapeut Uroš Rajaković u razgovoru sa Anom Mandić daje odgovor kako da se suočimo sa ovim psihosomatskim poremećajem.