Dan ozonskog omotača

Dan ozonskog omotača

Visoko iznad Zemlje, na visini između 15 i 50 km, oko cele planete lebdi ozon. Ozon je vrsta kiseonika.
Većina molekula kiseonika u vazduhu sastoji se od dva povezana atoma kiseonika (O2). Ali ozon sadrži tri atoma kiseonika.
Stvara ga ssunčeva svetlost. Kad ultraljubičasto zračenje sa Sunca prodre u atmosferu, pod njegovim uticajem raspadaju se obični dvoatomni molekuli kiseonika. Svaki oslobođeni atom (O) uhvati se za najbliži molekul (O2) i tako nastaje Ozon (O3)

Ozonski omotač je ključan za održavanje života na našoj planeti. Upravo je njegovo stvaranje pre više stotina miliona godina bilo preduslov evolucije.

Tako bi i njegov nestanak inicirao nestanak živog sveta na našoj planeti.

Naučnici su još 1970. godine otkrili da je sloj ozonskog omotača sve “tanji” u oblasti iznad Južnog pola. Ova promena u ozonskom omotaču označena je kao “ozonska rupa” i zaključeno je da na njeno povećanje utiče prisustvo nekih štetnih gasova (npr. CFC, hlorofluorougljenici, jedinjenja) u atmosferi koje ispustaju aparati koje koristimo svakodnevno.

16. septembra 1987 u Montrealu je usvojen Protokol Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača. ovim protokolom su predviđene aktivnosti koje bi omogućile zaštitu i očuvanje ozonskog omotača.

Sedam godina kasnije, Generalna skupština UN je u spomen na ovaj dogadjaj proglasila 16. septembar za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača.

U cilju sprečavanja uništenja ozonskog omotača, nakon montrealskog, potpisani su brojni međunarodni protokoli. Svest o potrebi očuvanja štita nad našom planetom postala je sve izraženija i manifestovala se u konkretnim odlukama i merama za eliminaciju supstanci koje oštećuju ozonski omotač.

Koliko je važan ozonski omotač za život naše planete, koliko klimatske promene na koje čovek utiče mogu kao bumerang da se vrate ljudskom rodu i ugroze i opstanak nase vrste, odlično zna profesor Vladimir Đurđević, predavač i istraživač na fizičkom fakultetu, jedan od vodecih srpskih klimatologa.

Profesor Đurđević godinama unazad aktivno je angazovan u podizanju svesti javnosti o opasnostima klimatskih promena i naš je sagovornik u priči o ozonskom omotaču i budućnosti naše planete.