Vakcina protiv gripa

Vakcina protiv gripa

Vreme je da razmišljamo o gripu, za koga nikada tačno ne znamo kada će doći. Kad kažemo grip mislimo na visoku temperaturu.

Grip je akutno respiratorno oboljenje koje nastupa iznenada, pojavom opštih i specifičnih simptoma. Javlja se svake sezone od oktobra do maja i godišnje pogađa tri do pet miliona ljudi u svetu, sa 290.000 do 650.000 smrtnih ishoda.

Prvi put ove godine obezbeđena je i četvorovalentna vakcina protiv gripa, najkvalitetnija vakcina koja postoji u svim razvijenim zemljama u svetu i koja obuhvata dva tipa A virusa i dva tipa B virusa.