Dr Đorđe Jelić – radiolog

Dr Đorđe Jelić – radiolog

Profesor doktor Đorđe Jelić predaje na dva fakulteta, a svoju kliničku praksu
sprovodi u jednoj ordinaciji i u bolnici Affidea gde smo ga posetili. On je
radiolog i za Zdravlje televiziju objašnjava svoje zvanje.