Bolje spreciti – psiholog Marija Andrijic (podrska pacijentima obolelim od malignih bolesti)

Bolje spreciti – psiholog Marija Andrijic (podrska pacijentima obolelim od malignih bolesti)

Saznanje da ima rak jedan je od najtežih momenata u životu svakog čoveka.Zato je obolelima od karcinoma i njihovim porodicama osim medicinske, potrebna i psihološka pomoć.
Savetovalište Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije više od 19 godina pomaže osobama sa malignim oboljenjima.