Bolje sprečiti – dr Gordana Miloševski Lomić (Urinarne infekcije kod dece)

Bolje sprečiti – dr Gordana Miloševski Lomić (Urinarne infekcije kod dece)

Pored respiratornih infekcija, urinarne infekcije su najčešće bolesti dečjeg doba.
Veoma je važno na vreme postaviti dijagnozu ove infekcije, kako ne bi došlo do nastanka različitih komplikacija.