PULS ZIVOTA – Kongres kardiologa (SINERGIJA 2019)

PULS ZIVOTA – Kongres kardiologa (SINERGIJA 2019)

Beograd je bio domaćin velikog međunarodnog kongresa kardiologa – ”SINERGIJA 2019”.
Više od 1220 registrovanih učesnika iz 27 zemalja, više od 70 uglednih predavača iz Evrope, kanade, Indije, Kine i Japana, kao i više od 150 eksperata iz naše zemlje, koji su zajednički ostvarili preko 100 časova edukativnog programa.
Ovogodišnje izdanje kongresa SINERGIJA posebno su obeležila dva aspekta od šireg značaja za lečenje kardiovaskularnih oboljenja u Republici Srbiji.
Prvo, kroz već tradicionalne programske celine, nosioci Evropskih preporuka za za lečenje kardioloških bolesnika omogućili su, kao aktivni učesnici kongresa, diskusiju o konkretnim načinima primene ovih preporuka u svakodnevnoj praksi lečenja u Srbiji.
Drugo, ove godine, platforma za saradnju ”SINERGIJA i prijatelji” proširena je institucionalnim povezivanjem naše kardiologije sa partneriima iz Kine, a kroz potpisivanje protokola saradnje između Kliničkog centra Srbije i univerzitetske bolnice iz grada Nanđing u Kini, u sklopu globalne inicijative ”Pojas i put”.
Takođe, hteli bismo da istaknemo da je ove, kao i prethodnih godina, našim bolesnicima sa najtežim oblikom koronarne bolesti omogućeno lečenje od strane uglednih, svetski priznatih eksperata, čime je, uz edukaciju naših lekara, ispunjena i misija lečenja kardiovaskularnih bolesnika u Srbiji prema najvišim svetskim standardima.