Bolje sprečiti – dr Tijana Dangubić (kardiovaskularne komplikacije kod dijabetičara)

Bolje sprečiti – dr Tijana Dangubić (kardiovaskularne komplikacije kod dijabetičara)

Suočavamo se sa porastom kardiovaskularnih bolesti među osobama sa dijabetesom tipa 2. Usled neobaveštenosti o načinima prevencije, retkog uspostavljanja blagovremene dijagnoze i nedovoljnog informisanja pacijenata.

Oboleli od dijabetesa trebalo bi redovno da odlaze na kardiološke preglede jer oštećenja srca i krvnih sudova kao posledica dijabetesa dugo ne daju simptome.