Bolje sprečiti – dr Milica Veselinović (briga o dečijim zubima)

Bolje sprečiti – dr Milica Veselinović (briga o dečijim zubima)

Roditelji su često u zabludi kada je u pitanju briga o zubima njihove dece. Mnogi čak misle da zdravlje mlečnih zuba nije toliko bitno jer će ih svakako zameniti novi.Dečji zubi zahtevaju podjednako odgovornu negu kao i zubi odraslih, ako ne i više.