Anestezija

Anestezija

Anestezija je nastala od grčke reči koja znači ”oduzimanje svesti”.
Moderna anestezija ne podrazumeva samo oduzimanje svesti, već oduzimanje refleksa, bola i voljnih centara aktivnosti. Ostaje aktivan nesvesni deo mozga, te tako neki pacijenti tokom anestezije sanjaju.

Oni uplašeni, uglavnom pitaju da li je anestezija bezbedna?