Centar za mame

Centar za mame

Mame, da li znate da u Srbiji imate svoj Centar koji vas povezuje i podržava, koji se bori za vaša radna prava i protiv svih vidova diskriminacije kojima ste izložene.
Centar za mame je organizacija koja se zalaže da nijedna žena ne bude diskriminisana zato što je mama, da žene ne smeju da budu primorane da biraju između karijere i porodice, da je društvo jednakih šansi jedino ispravno, kao i za pravnu državu gde se zakoni poštuju. Našu sagovornicu Jovanu Ružičić, osnivača i direktorku Centra , pitali smo šta mame treba da znaju o toj organizaciji…